Groepsessies

Home Classes Groepsessies

Werkwijze ?

Vóór de reeks start hebben we een kort telefoongesprek, waarin je verwoordt waarom je graag je kind zou laten deelnemen aan de groepssessies.  Daarna krijg je via mail een intakeformulier en je stuurt dit ingevuld weer terug vóór de reeks start.

In de groepssessies  (max 6 kinderen) ontdekken we diverse manieren hoe je met elkaar kan omgaan, leren we onze gevoelens op een aanvaardbare manier uiten, ervaren we hoe leuk het is om jezelf te kunnen zijn, hebben we respect voor iedereen, helpen we elkaar door samen oplossingen te zoeken en hebben we vooral plezier om samen te zijn.

We starten telkens met een ‘leuk en ontspannen’ moment gekozen door de groep kinderen.

Daarna maken we gebruik van verschillende werkvormen zoals gesprekstechnieken, creativiteit, verhalen, spel en spelletjes, beweging, mijn ervaring.

Elke sessie eindigt met een moment van rust.

Na elke sessie is er een kort gesprek met de ouders waarbij we overlopen wat we gedaan hebben en krijg je uitleg van opdrachtjes en eventuele suggesties voor thuis.

  • Start Date August 23, 2016
  • Years Old 2-5 Years
  • Class Size 25
  • Class Duration 9:00 am - 11:00 am
  • Transportation Available
  • Morning Foods Included
  • Class Staff 2 Teachers, 3 Caretakers
$25 per day
Register Today!